Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları buradan okuyabilir ve inceleyebilirsiniz.

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

MADDE 1 – TANIMLAR

maydanooz.com:

Ünvan

:

Kırmızi Kalem Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres

:

Şirinevler mah. M. Fevzi Çakmak cd. Emel Apt. No:21/6 Bahçelievler / İST


E-posta

:

info@maydanooz.com

Bundan sonra maydanooz.com olarak anılacaktır.

ABONE:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları maydanooz.com’a ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

Ad Soyad / Unvan

:

 

Adres

:

Telefon

:

E-posta

:

Bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, abone’nin maydanooz.com’a ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.maydanooz.com veya www.maydanooz.com.tr) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ABONELİK KAPSAMI

maydanooz.com aboneliği, maydanooz.com’un fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ortaokul 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

 

MADDE 4 – ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinde;

·         Sesli konu anlatımları,

·         Sesli soru çözümleri,

·         Kendini tanı

·         Haftalık ders çalışma programını

·         Eğitsel ve Rehberlik videolarını

·         Yayın önerilerini ve Yayın takip modülü,

·         Sanal Koçluk

·         Ölçme değerlendirme ve raporlama modülleri vardır.

MADDE 5 – ABONELİK SÜRESİ

maydanooz.com abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır.

MADDE 6 – ABONELİK ÜCRETİ

maydanooz.com yıllık abonelik ücreti her yıl ağustos ayında sitede ilan edilir.

MADDE 7 – ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

maydanooz.com abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile, banka havalesi / EFT ile yapılabilir.

 

Kredi Kartı
İnternet üzerinden kredi kartı ile 
maydanooz.com’a hemen ABONE olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır.


Banka Havale / EFT

Abonelik ücreti, belirtilen banka hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu 
maydanooz.com sitesinde iletişim bölümünde bulunan e-mail adresine ulaştırıldığında ABONEye elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek abonelik başlatılır.

MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ABONEmaydanooz.com’a abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, maydanooz’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. 
ABONE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. ABONE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. maydanooz; ABONEnin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat talep hakkını saklı tutar.

8.3. ABONEmaydanooz.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, ABONE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ABONE’ye/üyeye aittir.

8.4.maydanooz.com’un almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek 
maydanooz.com’un hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, maydanooz.com’un kullanılmasından dolayı uğrayabileceği maydanooz.com’un sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden maydanooz.com’un tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

8.5. 
maydanooz.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

8.6.
maydanooz.com’un, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde maydanooz.com’un sorumluluğu doğmayacaktır.

8.7. 
maydanooz.com , ABONE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

8.8. Taraflar, maydanooz.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

8.9. 
ABONE, www.maydanooz.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının maydanooz.com’a olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta ile maydanooz.com’a ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adrese iletilebilir.

Cayma Bildirimi

E-posta:

:

info@maydanooz.com

 

 

 

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Maydanooz.comABONE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ABONE’nin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı maydanooz.com’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

ABONE’nin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ABONE’nin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi veya maydanooz.com tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.