MEB Detayları Açıkladı: Sınavlar Nasıl Yapılacak?

MEB Detayları Açıkladı: Sınavlar Nasıl Yapılacak?

MEB Detayları Açıkladı: Sınavlar Nasıl Yapılacak?

  • 02 Kasım 2020

MEB detayları açıkladı: Sınavlar nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar doğrultunda haftada 5 gün eğitim yapan okullarda sınavlar salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

COVID-19 RİSKİ TAŞIYAN ÖĞRENCİLER İZOLE ORTAMDA SINAVA ALINACAK

Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile dönem başından beri uzaktan eğitim gören öğrencilerde ise sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Covid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenciler okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaklar.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacaklar. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine ise okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulu karar verecek.

CUMARTESİ GÜNLERİ SINAV YAPILABİLECEK

Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınavlar bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde, Cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilecek. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek.

YATILI ÖĞRENCİLERE PANSİYON İMKANI

Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE KATILIM PUANI VERİLECEK

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 , haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

SEÇMELİ DERSLERDE SINAV YAPILMAYACAK

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dînî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta vb.) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.

COVID-19 TEDBİRLERİ ALINACAK

2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler alınacak.


2023 © Maydanooz. Tüm hakları saklıdır.